اخبار

سه شنبه, ۰۵ دی,۱۳۹۶

مقررات شنا

توجه به توصیه های ایمنی جهت تمامی ورزشها بخصوص ورزش شنا لازم و الزامی می باشد و رعایت آنها برای سلامتی خود شما مهم است